Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 3. oktoober 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (hääletus)
  4.2.Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes ***I (hääletus)
  4.3.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  4.4.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (hääletus)
  4.5.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (hääletus)
  4.6.Küberkuritegevuse vastane võitlus (hääletus)
  4.7.ELi poliitilised suhted ASEANiga (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Olukord Moldovas (arutelu)
 10.Lapsega sõlmitud abielude kaotamine (arutelu)
 11.ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis (arutelu)
 14.Tuhanded Ryanairi poolt ärajäetud lennud ja lennureisijate õigusi käsitleva määruse 261/2004/EÜ jõustamine (arutelu)
 15.Vastuväide rakendusaktile: Teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (arutelu)
 16.Fraktsioonide koosseis
 17.Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded ***I - Liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine ***I - Liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (150 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
 
Protokoll (74 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Hääletustulemused (34 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (111 kb)
 
Protokoll (236 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (530 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (1742 kb)
Õigusalane teave