Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (äänestys)
  4.2.Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ***I (äänestys)
  4.3.ICCAT:n yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  4.4.Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (äänestys)
  4.5.Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (äänestys)
  4.6.Kyberrikollisuuden torjunta (äänestys)
  4.7.EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Moldovan tilanne (keskustelu)
 10.Lapsiavioliittojen lopettaminen (keskustelu)
 11.EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteet vuosiksi 2017–2020 (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (keskustelu)
 14.Ryanairin perumat tuhannet lennot ja lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2004 täytäntöönpano (keskustelu)
 15.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (keskustelu)
 16.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 17.Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I - Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ***I - Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (156 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (75 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (37 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (105 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (240 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (534 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1744 kb)
Oikeudellinen huomautus