Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties
 3.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)
  4.2.Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)
  4.3.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (stemming)
  4.4.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (stemming)
  4.5.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (stemming)
  4.6.De strijd tegen cybercriminaliteit (stemming)
  4.7.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.De situatie in Moldavië (debat)
 10.De uitbanning van kindhuwelijken (debat)
 11.Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (debat)
 14.Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de verordening inzake passagiersrechten 261/2004/EG (debat)
 15.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (debat)
 16.Samenstelling fracties
 17.Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I - Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (154 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (75 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (35 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (122 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (244 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (543 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1743 kb)
Juridische mededeling