Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (głosowanie)
  4.2.Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***I (głosowanie)
  4.3.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) ***I (głosowanie)
  4.4.Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (głosowanie)
  4.5.Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (głosowanie)
  4.6.Zwalczanie cyberprzestępczości (głosowanie)
  4.7.Stosunki polityczne UE z ASEAN (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 10.Położenie kresu małżeństwom dzieci (debata)
 11.Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020. (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (debata)
 14.Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (debata)
 15.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 16.Skład grup politycznych
 17.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I - Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I - System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (152 kb)  Lista obecności (64 kb)
 
Protokół (75 kb)  Lista obecności (11 kb)  Wyniki głosowania (35 kb)  Głosowanie imienne (105 kb)
 
Protokół (247 kb)  Lista obecności (64 kb)  Wyniki głosowania (551 kb)  Głosowanie imienne (1744 kb)
Informacja prawna