Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 3. októbra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)
  4.2.Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ***I (hlasovanie)
  4.3.Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) ***I (hlasovanie)
  4.4.Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (hlasovanie)
  4.5.Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (hlasovanie)
  4.6.Boj proti počítačovej kriminalite (hlasovanie)
  4.7.Politické vzťahy EÚ s ASEAN (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 10.Ukončenie manželstiev maloletých (rozprava)
 11.Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (rozprava)
 14.Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č. 261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave (rozprava)
 15.Námietka proti vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (rozprava)
 16.Zloženie politických skupín
 17.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I - Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I - Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (153 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (76 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (35 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (104 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (247 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (549 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1747 kb)
Právne oznámenie