Indiċi 
Minuti
PDF 250kWORD 75k
It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 3.Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (votazzjoni)
  4.2.Ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)
  4.3.Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT ***I (votazzjoni)
  4.4.L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE (votazzjoni)
  4.5.L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
  4.6.Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (votazzjoni)
  4.7.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Sitwazzjoni fil-Moldova (dibattitu)
 10.Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal (dibattitu)
 11.Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020 (dibattitu)
 12.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (dibattitu)
 14.Eluf ta' kanċellazzjonijiet ta' titjiriet minn Ryanair u l-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru (dibattitu)
 15.Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 17.Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri ***I - Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri ***I - Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari ***I (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Sophie Montel, Mireille D'Ornano u Florian Philippot ma baqgħux membri tal-Grupp ENF b'effett li jiddekorri mid-data 3 ta' Ottubru 2017.

Huma jpoġġu fost il-membri mhux affiljati.


3. Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2847(RSP))

Interventi ta': Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni), Michel Barnier (kap negozjatur), u Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, għal punt ta' ordni, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt u Marian Harkin.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki u Derek Vaughan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica u Indrek Tarand.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini u Notis Marias.

Intervent ta': Michel Barnier.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Guy Verhofstadt (Koordinatur u President tal-Grupp ALDE), Manfred Weber (President tal-Grupp PPE), Gianni Pittella (President tal-Grupp S&D), Gabriele Zimmer (President tal-Grupp GUE/NGL), Philippe Lamberts u Ska Keller (Kopresidenti tal-Grupp Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (President tal-Kumitat AFCO), dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal-Minuti ta' 3.10.2017.

°
° ° °

Intervent ta': Angelo Ciocca dwar il-ġejjieni ta' żewġ ċittadini Taljani miżmuma 18-il jum mill-awtoritajiet Tuneżini fil-port ta' Sfax (il-President wieġeb li ser jintervjeni fil-konfront tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna sabiex jittieħdu l-passi xierqa).


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


4.1. Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2847(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0538/2017 u B8-0539/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0538/2017

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0539/2017 iddekadiet.)

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President


4.2. Ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/65/UE dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1936/2001, (KE) Nru 1984/2003 u (KE) Nru 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE [2017/2008(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0364)

Interventi

James Carver sabiex jindika problema bl-apparat ta' votazzjoni tiegħu.


4.5. L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Rapport dwar l-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw [2016/2324(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità [2017/2068(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN [2017/2026(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo u Danuta Jazłowiecka

Rapport Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, u Estefanía Torres Martínez

Rapport Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek u Danuta Jazłowiecka

Rapport Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria u Mairead McGuinness

Rapport Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák u Monica Macovei

Rapport Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský u Stanislav Polčák.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.55.)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Is-seduta tkompliet fis 15.02.


8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Sitwazzjoni fil-Moldova (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Moldova (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan u Siegfried Mureşan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos u Maria Grapini.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali sussegwenti.


10. Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000064/2017) mressqa minn Vilija Blinkevičiūtė, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: VP/HR - It-tmiem taż-żwieġ tat-tfal (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella u Pirkko Ruohonen-Lerner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná u Takis Hadjigeorgiou.

Intervent ta': Věra Jourová.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Vilija Blinkevičiūtė, f'isem il-Kumitat FEMM, dwar l-abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.12 tal-Minuti ta' 4.10.2017.


11. Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza u Malin Björk.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P7_TA(2012)0010(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 8 tal-Minuti ta' 2.10.2017).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


13. Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000068/2017) mressqa minn Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000069/2017) mressqa minn Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Affronte f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström u Julie Ward.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Matti Maasikas.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Adina-Ioana Vălean, f'isem il-Kumitat ENVI, Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Affronte f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.13 tal-Minuti ta' 4.10.2017.


14. Eluf ta' kanċellazzjonijiet ta' titjiriet minn Ryanair u l-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Eluf ta' kanċellazzjonijiet ta' titjiriet minn Ryanair u l-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Deirdre Clune f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini u Hugues Bayet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou u Mairead McGuinness.

Interventi ta': Violeta Bulc u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (dibattitu)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106(2) u (3) u (4)(c), tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland u Bas Eickhout (awturi) ippreżentaw il-mozzjoni għal riżoluzzjoni.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Angélique Delahaye f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach u Cristian-Silviu Buşoi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias u Michèle Rivasi.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal-Minuti ta' 4.10.2017.


16. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Sophie Montel, Mireille D'Ornano u Florian Philippot ser jaderixxu mal-Grupp EFDD b'effett mill-4 ta' Ottubru 2017.


17. Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri ***I - Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri ***I - Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità u li temenda d-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica u Dominique Riquet ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Joëlle Bergeron (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Helga Stevens (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica u Dominique Riquet.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6, punt 9.7 u punt 9.8 tal-Minuti ta' 4.10.2017.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 611.537/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Avviż legali