Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. září 2017

předáno příslušnému výboru ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2017

předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro ujednání o nepřímém clearingu (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 22. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 22. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. září 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. září 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 28. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak má být posuzována nominální hodnota finančních nástrojů jiných než derivátů, jmenovitá hodnota derivátů a čistá hodnota aktiv investičních fondů (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak se mají kritéria uvedená v čl. 20 odst. 1 písm. c) bodě iii) použít pro posouzení toho, zda by určité skutečnosti měly za následek významný a nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácností a podniků v jednom nebo více členských státech (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o specifikaci některých technických prvků definic stanovených v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění