Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk

7. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesněnís), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, rovněž k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:05.)

Právní upozornění