Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Pervenche Berès k vedení předchozí rozpravy (předsedající vzala vystoupení na vědomí) a Indrek Tarand k uplatňování článku 20 jednacího řádu (předsedající připomněla, že záležitost spadá do působnosti Konference předsedů).

°
° ° °

8. Složení delegací
CRE

Předseda obdržel od skupiny S&D tuto žádost o jmenování:

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: David Martin

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.

°
° ° °

Vystoupil Xabier Benito Ziluaga k organizaci první odpolední rozpravy (předsedající tuto záležitost upřesnila (bod 13 zápisu ze dne 2.10.2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí