Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2801(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0542/2017

Ingediende teksten :

B8-0542/2017

Debatten :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0376

Notulen
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg

9.9. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Verantwoordelijke leden: Jytte Guteland en Bas Eickhout

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0376)

Juridische mededeling