Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2801(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0542/2017

Ingivna texter :

B8-0542/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0376

Protokoll
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg

9.9. Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2–3 och 106.4 c i arbetsordningen, om förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Ansvariga ledamöter: Jytte Guteland och Bas Eickhout

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0376)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy