Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2878(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0541/2017

Внесени текстове :

B8-0541/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0378

Протокол
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург

9.11. Генетично модифицирана соя DAS-44406-6 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Компетентни членове на ЕП: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0378)

Правна информация