Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0541/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0541/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0378

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.11. Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων - Αρμόδιοι βουλευτές: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis και Sirpa Pietikäinen

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0378)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου