Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0369)

Vystoupení

Nuno Melo, aby upozornil na problémy s fungováním svého hlasovacího zařízení.


9.3. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (hlasování)

Návrh usnesení, předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Odpovědní poslanci: Jytte Guteland a Bas Eickhout

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasování)

Návrh usnesení, předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051972 - 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasování)

Návrh usnesení, předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051971 - 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Ukončení dětských sňatků (hlasování)

Návrh usnesení B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (hlasování)

Návrh usnesení B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0380)

Právní upozornění