Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 4. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava)
 8.Sestava delegacij
 9.Čas glasovanja
  9.1.Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Določbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Češkem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje ***I (glasovanje)
  9.7.Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih ***I (glasovanje)
  9.8.Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ***I (glasovanje)
  9.9.Nasprotovanje izvedbenemu aktu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (glasovanje)
  9.10.Gensko spremenjena soja FG72 × A5547-127 (glasovanje)
  9.11.Gensko spremenjena soja DAS-44406-6 (glasovanje)
  9.12.Preprečevanje porok otrok (glasovanje)
  9.13.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Ustava, načelo pravne države in temeljne pravice v Španiji glede na dogodke v Kataloniji (razprava)
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Fiskalni pakt in njegova vključitev v pravni okvir EU (tematska razprava)
 16.Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016 (razprava)
 17.Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo *** (razprava)
 18.Interpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila) (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Varnost na evropskih cestah (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (184 kb)  Seznam navzočih (63 kb)
 
Zapisnik (81 kb)  Seznam navzočih (11 kb)  Izidi glasovanja (30 kb)  Poimensko glasovanje (67 kb)
 
Zapisnik (267 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Izidi glasovanja (519 kb)  Poimensko glasovanje (1058 kb)
Pravno obvestilo