Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2062(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0251/2017

Внесени текстове :

A8-0251/2017

Разисквания :

PV 05/10/2017 - 2
CRE 05/10/2017 - 2

Гласувания :

PV 05/10/2017 - 4.5
CRE 05/10/2017 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0385

Протокол
Четвъртък, 5 октомври 2017 г. - Страсбург

2. Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (разискване)
CRE

Доклад относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях [2015/2062(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), José Inácio Faria, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Bendt Bendtsen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Rachida Dati, Věra Jourová и Joëlle Bergeron.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 5.10.2017 г г.

Правна информация