Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2062(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2017

Ingivna texter :

A8-0251/2017

Debatter :

PV 05/10/2017 - 2
CRE 05/10/2017 - 2

Omröstningar :

PV 05/10/2017 - 4.5
CRE 05/10/2017 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0385

Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

2. Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)
CRE

Betänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden [2015/2062(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Inácio Faria för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Bendt Bendtsen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai och Tibor Szanyi.

Talare: Rachida Dati, Věra Jourová och Joëlle Bergeron.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 5.10.2017.

Rättsligt meddelande