Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg

3.2. Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena
CRE

Resolutionsförslag B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler och Anna Elżbieta Fotyga redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică och Csaba Sógor

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 5.10.2017.

Rättsligt meddelande