Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

3.3. Situationen i Maldiverna
CRE

Resolutionsförslag B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post och Jean Lambert redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Wajid Khan för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Jonathan Arnott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 5.10.2017.

Rättsligt meddelande