Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. října 2017 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 4.10.2017.)


3.1. Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích

Návrhy usnesení B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao a Mario Borghezio uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, a Jiří Pospíšil.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 5.10.2017.


3.2. Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny

Návrhy usnesení B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler a Anna Elżbieta Fotyga uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 5.10.2017.


3.3. Situace na Maledivách

Návrhy usnesení B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post a Jean Lambert uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Wajid Khan za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, a Jonathan Arnott.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 5.10.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí