Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. oktober 2017 - StrasbourgEndelig udgave

3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 4.10.2017).


3.1. Situationen for personer med albinisme i Malawi og andre afrikanske lande

Forslag til beslutning B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao og Mario Borghezio forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, og Jiří Pospíšil.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og Stanislav Polčák.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 5.10.2017.


3.2. Sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena

Forslag til beslutning B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler og Anna Elżbieta Fotyga forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică og Csaba Sógor

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 5.10.2017.


3.3. Situationen i Maldiverne

Forslag til beslutning B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post og Jean Lambert forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Wajid Khan for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, og Jonathan Arnott.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 5.10.2017.

Juridisk meddelelse