Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 5 ta' Ottubru 2017 - StrasburguVerżjoni finali

3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 4.10.2017.)


3.1. Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017,
B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao u Mario Borghezio ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, u Jiří Pospíšil.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent ta': Krzysztof Hetman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal-Minuti ta' 5.10.2017.


3.2. Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler u Anna Elżbieta Fotyga ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Tibor Szanyi f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke, Membru mhux affiljat, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică u Csaba Sógor.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.2 tal-Minuti ta' 5.10.2017.


3.3. Is-sitwazzjoni fil-Maldivi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017,
B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post u Jean Lambert ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Wajid Khan f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, u Jonathan Arnott.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal-Minuti ta' 5.10.2017.

Avviż legali