Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2877(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000070/2017

Předložené texty :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Rozpravy :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 5. října 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

10. Evropský akční plán pro sociální ekonomiku (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2017), kterou pokládají Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom a Maria Arena Komisi: Evropský akční plán pro sociální ekonomiku (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš a Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Andrejs Mamikins.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Právní upozornění