Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2877(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000070/2017

Teksty złożone :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debaty :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 5 października 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000070/2017), które skierowali Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom i Maria Arena, do Komisji: Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson rozwinął pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš i Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Andrejs Mamikins.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna