Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2877(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000070/2017

Ingivna texter :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debatter :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg

10. En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000070/2017) från Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, till kommissionen: En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš och Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrejs Mamikins.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy