Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. oktober 2017 - StrasbourgEndelig udgave

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Italien – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (omarbejdning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den belgiske kandidat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den italienske kandidat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den finske kandidat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den spanske kandidat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den danske kandidat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten –den portugisiske kandidat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den bulgarske kandidat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

INTA

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om de fejlslagne politikker vedrørende vindenergi (B8-0489/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel. Forslag til beslutning om den manglende gennemsigtighed i Kommissionens rejseudgifter (B8-0490/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om indberetning og forebyggelse af ulovlig handel med mindreårige fodboldspillere (B8-0491/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om finansiering af projekter til fordel for udlændinge og migranter (B8-0492/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om fremme af ikkeaflivningspraksisser i internater over for sunde dyr (B8-0494/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om patientrettigheder i forbindelse med vaccination (B8-0500/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om den nye europæiske projektgruppe til bekæmpelse af falske nyheder (B8-0501/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelsen af titlen "Årets europæiske region for bæredygtig turisme" (B8-0504/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om jord (B8-0505/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Lorenzo Fontana og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om fremme af fødselstallet i Europa (B8-0532/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til personer med handicap i Europa (B8-0533/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

Juridisk meddelelse