Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

INTA-utskottet

- Kontroll av utländska investeringar i strategiska sektorer (2017/2205(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

AFET-utskottet

- Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi (2017/2206(INI))

IMCO-utskottet

- Branschutredningen av e-handeln (2017/2207(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI-utskottet

- Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (2017/2211(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

- Regioner som släpar efter i EU (2017/2208(INI))
(rådgivande utskott: PECH, AGRI)

LIBE-utskottet

- Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (2017/2209(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CULT)

FEMM-utskottet

- Jämställdhet inom mediesektorn i EU (2017/2210(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

- Järnvägstransportstatistik (omarbetning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 september 2017)

- Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(rådgivande utskott: IMCO, AFET (artikel 54 i arbetsordningen), BUDG (artikel 54 i arbetsordningen)))

CULT-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)
- Den europeiska solidaritetskåren (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(rådgivande utskott: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

LIBE-utskottet
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)
- Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (2017/2209(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CULT (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om Hongkong - 20 år efter överlämnandet (2017/2204(INI))

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (2017/2203(INI))

Ändring av titel
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

JURI-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkande (INI 2017/2010): Årsrapporterna 2015/2016 om subsidiaritet och proportionalitet

Rättsligt meddelande