Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder
  3.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena
  3.3.Situationen i Maldiverna
 4.Omröstning
  4.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (omröstning)
  4.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (omröstning)
  4.3.Situationen i Maldiverna (omröstning)
  4.4.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 10.En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)
 11.Inkomna dokument
 12.Framställningar
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (167 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (59 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (78 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (22 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (33 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (256 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (367 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (482 kb)
Rättsligt meddelande