Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 23. listopada 2017. - Strasbourg

9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 25. listopada 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

Predsjednik je objavio da će dokument 00022/2017/LEX biti potpisan s pomoću novog sustava za elektroničko potpisivanje.

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem do 2020. (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Pravna napomena