Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 23. oktober 2017 - StrasbourgEndelig udgave

16. Arbejdsplan
CRE

Indlæg af Daniele Viotti om sagen om Ahmadreza Djalali, en iransk videnskabsmand bosiddende i Sverige, der var dømt til døden i Iran (formanden mindede om, at afskaffelse af dødsstraffen er en prioritet for Den Europæiske Union og lovede, at han ville tage kontakt med den iranske præsident) og James Carver om terrorangrebet, der havde krævet flere hundrede dødsfald i Mogadishu, Somalia (formanden tilsluttede sig James Carvers ord).

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2017 (PE 611.536/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om "Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU" (punkt 67 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag.

Indlæg af Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

- Anmodning fra ALDE-Gruppen om at ombytte forhandlingen onsdag morgen (punkt 36 i PDOJ) om "Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener" med Kommissionens redegørelse om "Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU".

Talere: Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Talere: Manfred Weber, Maria João Rodrigues og Edouard Martin om situationen i Parlamentet.

Formanden mindede om Præsidiets afgørelse af 14. april 2014 om det rådgivende udvalgs interne regler for behandling af klager over mobning mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, og mindede endvidere om dette rådgivende udvalgs rolle samt om den procedure, der skulle følges i tilfælde af psykisk og/eller seksuel chikane.

Onsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at udsætte forhandlingen om "Ind- og udrejsesystemet” til en senere mødeperiode.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at flytte redegørelsen fra Rådet og Kommissionen om "Reaktionsmekanismer mod skovbrandene i Nordspanien og Portugal" (punkt 69 i PDOJ) op til første punkt på eftermiddagens dagsorden.

Talere: João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen og Marcel de Graaff, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (68 for, 208 imod, 35 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse