Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija

16. Darba kārtība
CRE

Uzstājās Daniele Viotti saistībā ar Zviedrijā dzīvojošā irāņu zinātnieka Ahmadreza Djalali lietu, kuram Irānā ir piespriests nāvessods (priekšsēdētājs atgādināja, ka nāvessoda atcelšana ir Eiropas Savienības prioritāte un apņēmās sazināties ar Irānas prezidentu), un James Carver par teroristu uzbrukumu Mogadišu (Somālija), kurā cietuši simtiem cilvēku (priekšsēdētājs pievienojās James Carver teiktajam).

Bija izdalīts 2017. gada oktobra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 611.536/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

- Verts/ALE grupas pieprasījums debašu Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā” (GDKP 67. punkts) noslēgumā iesniegt rezolūcijas priekšlikumus.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

- ALDE grupas pieprasījums apmainīt vietām trešdienas rītā paredzētās debates par tematu “Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā(GDKP 36. punkts) un Komisijas paziņojumu par tematu “Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā”.

Uzstājās Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, iebilstot pret to.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Manfred Weber, Maria João Rodrigues un Edouard Martin par stāvokli Parlamentā.

Priekšsēdētājs atgādināja par Prezidija 2014. gada 14. aprīļa lēmumu par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz Padomdevēju komiteju reģistrētu deputātu palīgu sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos un šādas izturēšanās novēršanai darbavietā un atgādināja arī par Padomdevējas komitejas nozīmi un procedūru, kas jāievēro morāli un seksuāli aizskarošas situācijas gadījumā.

Trešdiena

- Verts/ALE grupas pieprasījums pārcelt kopīgās debates par tematu “Ieceļošanas/izceļošanas sistēma” uz kādu no nākamajām sesijām.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

- GUE/NGL grupas pieprasījums pārcelt Padomes un Komisijas paziņojumu par tematu “Mehānismi reaģēšanai uz meža ugunsgrēkiem Spānijas ziemeļos un Portugālē” uz pēcpusdienu, izskatot to kā pēcpusdienas darba kārtības pirmo punktu (GDKP 69. punkts).

Uzstājās João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Marcel de Graaff, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot elektroniski (68 par, 208 pret, 35 atturējās), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums