Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací)
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 12.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 15.Předložení dokumentů
 16.Plán práce
 17.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (rozprava)
 18.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II – Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek *** I (rozprava)
 19.Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (krátké přednesení)
 20.Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (krátké přednesení)
 21.Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (149 kb)  Prezenční listina (55 kb)
 
Zápis (78 kb)  Prezenční listina (11 kb)  Jmenovitá hlasování (24 kb)
 
Zápis (245 kb)  Prezenční listina (62 kb)  Jmenovitá hlasování (477 kb)
Právní upozornění