Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 23 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Bemestingsproducten met CE-markering ***I (debat)
 18.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II - De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen *** I (debat)
 19.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (korte presentatie)
 20.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (korte presentatie)
 21.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (150 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (55 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (78 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (24 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (247 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (405 kb)
Juridische mededeling