Indiċi 
Minuti
PDF 251kWORD 78k
It-Tnejn, 23 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (skadenza għat-tressiq tan-nominazzjonijiet)
 7.Verifika tal-kredenzjali
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati interistituzzjonali (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 15.Dokumenti mressqa
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ***I (dibattitu)
 18.Atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***II - L-iskambju ta’ informazzjoni, is-sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda *** I (dibattitu)
 19.Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku (preżentazzjoni qasira)
 20.Politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar (preżentazzjoni qasira)
 21.Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta il-Ħamis 5 ta' Ottubru 2017 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.04.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni segwitu għan-nirien fil-foresti li seħħew fil-Portugall u fi Spanja. Hu ħabbar miżuri fil-livell Ewropew għall-prevenzjoni tan-nirien u għall-appoġġ tal-vittmi. Il-President għarraf id-deċiżjoni tal-Presidenti tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Parlament li jagħtu lill-vittmi s-somma tal-premju tal-Prinċipessa ta' Asturias għall-Konkordja, li ngħata lill-Unjoni Ewropea f'Oviedo, Spanja, il-Ġimgħa 20 ta' Ottubru 2017.

Il-Parlament osserva minuta ta' silenzju għat-tifkira tal-vittmi tan-nirien fil-foresti li seħħew fil-Portugall u fi Spanja kif ukoll tal-vittmi tal-uragan Ophelia fl-Irlanda.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ulrike Lunacek avżat bil-miktub bir-riżenja tagħha minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 9 ta' Novembru 2017.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit ikkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Rory Palmer minflok Glenis Willmott bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 3 ta' Ottubru 2017.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Rory Palmer jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (skadenza għat-tressiq tan-nominazzjonijiet)

B'segwitu għar-riżenja ta' Ulrike Lunacek mill-kariga tagħha ta' Viċi President fl-24 ta' Ottubru 2017, u fuq proposta tal-President, l-iskadenza għat-tressiq tan-nominazzjonijiet għall-elezzjoni ta' Viċi President ġiet stabbilita għat-Tlieta 24 ta' Ottubru 2017 fis-18.00.

L-elezzjoni se ssir il-Ħamis 26 ta' Ottubru 2017 f'12.00.


7. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jiddikjara validi l-mandati ta' Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke u Jonathan Bullock.


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Gruppi GUE/NGL u EFDD:

Kumitat AFET: Stelios Kouloglou

Kumitat TRAN: Marie-Pierre Vieu minflok Stelios Kouloglou

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Marie-Pierre Vieu

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Mireille D'Ornano minflok Sophie Montel

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 25 ta' Ottubru 2017 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Il-President ħabbar li d-dokument 00022/2017/LEX se jiġi ffirmat bis-sistema l-ġdida tal-firma elettronika.

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-17, billi jestendih sal-2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 2888/2000 u (KE) Nru 685/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fir-rigward tal-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati interistituzzjonali (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kumitat ITRE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- Kumitat ITRE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Riformulazzjoni) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- Kumitat AGRI abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika integrata tal-azjendi agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1166/2008 u (UE) Nru 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Rapporteur: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- Kumitat ECON abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)) . Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- Kumitat ITRE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Rapporteur: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- Kumitat TRAN abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2003/59/KE dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta’ prodotti jew passiġġieri u d-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Rapporteur: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- Kumitat LIBE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Kumitat LIBE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Qafas ta' Risistemazzjoni tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Rapporteur: Malin Björk (A8-0316/2017)

- Kumitat TRAN abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi ta' konsenja tal-pakketti transfruntiera (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Rapporteur: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- Kumitat LIBE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/0794 bil-għan li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- Kumitat LIBE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta’ data personali f’komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- Kumitat LIBE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/0399 u (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Kumitat LIBE abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Kumitat EMPL abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

B'konformità mal-Artikolu 69(c)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, it-Tlieta 24 ta' Ottubru 2017, li deċiżjonijiet għal dħul f'negozjati jittieħed vot fuqhom.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tiskadi l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


11. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta' sorveljanza u ta' governanza tal-prodotti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u għad-distributuri tal-assigurazzjoni (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2017 li jemenda r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013 fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar l-arranġamenti tal-ikklerjar indirett (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar arranġamenti tal-ikklerjar indirett (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' rekwiżiti ta' informazzjoni u regoli tal-kondotta tal-operazzjonijiet applikabbli għad-distribuzzjoni ta' prodotti ta' investiment fl-assikurazzjoni (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Jekk tali rakkomandazzjonijiet ma jkunux is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx sa mhux aktar tard minn erbgħa u għoxrin siegħa, jitqiesu approvati. Fil-każ kuntrarju, ikunu sottoposti għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjonijiet huma disponibbli fuq is-sit Europarl għall-perjodu ta' din is-sessjoni parzjali.


12. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Mejju I 2017 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsija għal tweġiba orali li ġejja tressqet mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000075/2017) mressqa minn Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan et Daniel Dalton, lill-Kummissjoni: In-newtralità tas-sistemi ta' riservazzjoni tal-linji tal-ajru u r-restrizzjoni tal-aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjira (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu tqiegħdet fuq il-Mejda (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

(O-000074/2017) imressqa minn Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi u Joëlle Bergeron f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Interpellanza maġġuri - Sforzi kkoordinati fil-livell tal-UE biex tiżdied il-kopertura tat-tilqim (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà", u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, LIBE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE, JURI, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru1303/2013 fir-rigward it-tibdil fir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fir-riżorsi għall-investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

CULT, EMPL, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Libaniża li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Libaniża fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET

- Kunsill tal-Unjoni Ewropea: Ħatra tal-President tal-Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 għall-baġit ġenerali għall-2017: Li jipprovdi l-finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u li jżid ir-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) wara r-reviżjoni tar-regolament tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE, AFET, CONT

2) mill-kumitati parlamentari,

2.1) rapporti

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Rapport dwar il-politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar (2016/2270(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 560/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Rapport dwar aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu (2017/2038(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Rapport dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Rapport dwar il-kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (2016/2242(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD") (2016/2251(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà biex tipprovdi l-finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jipprovdi l-finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u li jżid ir-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) wara r-reviżjoni tar-regolament tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 189/2014/UE li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa ta' ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum "tradizzjonali" prodott fil-Guadeloupe, fil-Guyana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/659/KE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissoġġetta lill-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-karbossammid (furanilfentanil) għal miżuri ta' kontroll (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro (2017/2114(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Rapport dwar Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja (2017/2192(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Rapport dwar Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand (2017/2193(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI biex id-definizzjoni ta' droga tinkludi sustanzi psikoattivi ġodda u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Ordni tal-ħidma

Jintervjenu Daniele Viotti dwar il-każ ta' d’Ahmadreza Djalali, xjentist Iranjan li jgħix fl-Iżvezja, ikkundannat għall-mewt fl-Iran. (Il-President ifakkar li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt hija prijorità għall-Unjoni Ewropea u huwa se jieħu l-impenn li jagħmel kuntatt mal-President Iranjan) u James Carver dwar l-attakk terroristiku li wassal għal mijiet ta' vittmi f'Mogadishu, fis-Somalja (Il-President jaqbel mal-proposta ta' James Carver).

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji ta' Ottubru II 2017 (PE 611.536/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

- Talba tal-Grupp Verts/ALE sabiex id-dibattitu dwar "Il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE" (punt 67 tal-Abbozz ta' Aġenda) jingħalaq bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, li qablet mat-talba.

Il-Parlament approva t-talba.

- Talba tal-Grupp ALDE biex id-dibattitu previst għall-Erbgħa filgħodu (punt 36 tal-Abbozz ta' Aġenda) dwar "Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol", jinqaleb bid-dikjarazzjoni tal-Kummssjoni dwar "Il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE".

Interventi ta': Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li tiġġustifika t-talba, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, kontra t-talba.

Il-Parlament approva t-talba.

Interventi ta': Manfred Weber, Maria João Rodrigues u Edouard Martin dwar is-sitwazzjoni fil-Parlament.

Il-President fakkar id-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' April 2014 dwar ir-regoli interni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fil-post tax-xogħol li tittratta l-ilmenti bejn l-assistenti parlamentari akkreditati u l-Membri tal-Parlament Ewropew, u jfakkar ukoll fir-rwol ta' dan il-Kumitat Konsultattiv kif ukoll il-proċedura li trid tintuża f'każ ta' fastidju morali jew sesswali.

L-Erbgħa

- Talba tal-Grupp Verts/ALE biex tiġi posposta d-diskussjoni komuni – "Sistema ta' dħul/ħruġ" għal sessjoni aktar 'il quddiem.

Interventi ta': Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex tiġġustifika t-talba u Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

- Talba tal-Grupp GUE/NGL biex id-dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kuymmissjoni dwar "Mekkaniżmi ta' rispons għan-nirien fil-foresti fi Spanja ta' Fuq u fil-Portugall" (punt 69 tal-Abbozz ta' Aġenda) titressaq bħala l-ewwel punt ta' waranofsinhar.

Interventi ta': João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, li jiġġustifika t-talba u Marcel de Graaff kontra t-talba.

Permezz ta' sejħa tal-ismijiet (68 favur, 208 kontra, 35 astensjoni), il-Parlament ċaħad it-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

17. Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Elisabetta Gardini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI) u Jan Huitema (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI).

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jarosław Wałęsa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Edward Czesak f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling u Eleonora Evi.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria u Massimo Paolucci.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo u Notis Marias.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Mihai Ţurcanu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal-Minuti ta' 24.10.2017.


18. Atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***II - L-iskambju ta’ informazzjoni, is-sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda *** I (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI biex id-definizzjoni ta' droga tinkludi sustanzi psikoattivi ġodda u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 rigward l-iskambju ta' informazzjoni, sistema ta' twissija bikrija u proċedura ta' valutazzjoni tar-riskju fuq sustanzi psikoattivi ġodda [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni u Teresa Jiménez-Becerril Barrio ippreżentaw ir-rapport u r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Anna Hedh f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan u Eleftherios Synadinos.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Michał Boni.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 24.10.2017 u punt 5.8 tal-Minuti ta' 24.10.2017.


19. Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi [2016/2224(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.17 tal-Minuti ta' 24.10.2017.


20. Politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar [2016/2270(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos u Ruža Tomašić.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.18 tal-Minuti ta' 24.10.2017.


21. Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE [2016/2242(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli u Konstantinos Papadakis.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni)

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 24.10.2017.


22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé u Konstantinos Papadakis.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 611.536/OJMA).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Skużati:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Avviż legali