Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0294/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0294/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 18
CRE 24/10/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.7
CRE 25/10/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0413

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία [2017/2038(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Soraya Post (A8-0294/2017)

Η Soraya Post παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Malin Björk (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lívia Járóka, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Benedek Jávor.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Soraya Post.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου