Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2011(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0294/2017

Ingivna texter :

A8-0294/2017

Debatter :

PV 24/10/2017 - 18
CRE 24/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 25/10/2017 - 7.7
CRE 25/10/2017 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0413

Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

18. Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt)
CRE

Betänkande om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism [2017/2038(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Malin Björk (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pál Csáky för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, och Branislav Škripek för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias och Benedek Jávor.

Talare: Cecilia Malmström och Soraya Post.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 25.10.2016.

Rättsligt meddelande