Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Hääletused
  5.1.ELi ja Maroko vaheline Euroopa–Vahemere lennundusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II (hääletus)
  5.7.CE-märgisega väetisetooted ***I (hääletus)
  5.8.Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus ***I (hääletus)
  5.9.Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine ***I (hääletus)
  5.10.Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine (vastuväide kooskõlas kodukorra artikliga 106) (hääletus)
  5.11.Geneetiliselt muundatud maisile 1507 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)
  5.12.Geneetiliselt muundatud sojaoale 305423 × 40-3-2 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)
  5.13.Geneetiliselt muundatud rapsile MON 88302 × Ms8 × Rf3 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)
  5.14.Paranduseelarve projekt nr 5/2017: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.15.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (hääletus)
  5.16.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (hääletus)
  5.17.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (hääletus)
  5.18.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi koosseis
 11.Parlamendikomisjonide koosseis
 12.Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (arutelu)
 13.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 16.Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum (arutelu)
 17.Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)
 18.Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (161 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (77 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (50 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (189 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (248 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (834 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2867 kb)
Õigusalane teave