Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Vadovų Tarybos spalio 19–20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės („Mūsų bendros ateities kūrimas“) pristatymas (diskusijos)
 3.Reprise de la séance
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas dėl oro susisiekimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Kontrolės priemonių taikymas furanilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje ***II (balsavimas)
  5.7.CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai ***I (balsavimas)
  5.8.Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą ***I (balsavimas)
  5.9.Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas ***I (balsavimas)
  5.10.Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.11.Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.12.Genetiškai modifikuotos sojos 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.13.Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.14.Taisomojo biudžeto Nr.5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.15.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (balsavimas)
  5.16.Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities (balsavimas)
  5.17.Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės (balsavimas)
  5.18.Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Parlamento sudėtis
 11.Komitetų sudėtis
 12.2018 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (diskusijos)
 16.Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana Galizia atvejis (diskusijos)
 17.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (diskusijos)
 18.Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (162 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (62 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (79 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (48 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (203 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (256 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (840 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (3135 kb)
Teisinis pranešimas