Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 24 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 și prezentarea Agendei liderilor (Construirea viitorului nostru comun) (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Declarația Președintelui
 5.Votare
  5.1.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE și Maroc *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Autorizarea Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Întreprinderea comună pentru bioindustrii: contribuții financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Supunerea furanilfentanilului unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II (vot)
  5.7.Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (vot)
  5.8.Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive ***I (vot)
  5.9.Politica comună în domeniul pescuitului: punerea în aplicare a obligației de debarcare ***I (vot)
  5.10.Reînnoirea aprobării substanței active glifosat (vot)
  5.11.Autorizarea porumbului modificat genetic 1507 (vot)
  5.12.Soia modificată genetic 305423 x 40-3-2 (vot)
  5.13.Rapița modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (vot)
  5.14.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017: finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.15.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (vot)
  5.16.Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE (vot)
  5.17.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (vot)
  5.18.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Componența Parlamentului
 11.Componența comisiilor
 12.Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (dezbatere)
 13.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (dezbatere)
 16.Protejarea jurnaliștilor și apărarea libertății mass-mediei în Malta: cazul lui Daphne Caruana Galizia (dezbatere)
 17.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (dezbatere)
 18.Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (168 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (62 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (78 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (75 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (360 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (256 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (64 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (837 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (2956 kb)
Notă juridică