Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 24. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi s seje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra 2017 in predstavitev agende voditeljev (Oblikovanje naše skupne prihodnosti) (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Izjava predsedujočega
 5.Čas glasovanja
  5.1.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Marokom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Dovoljenje Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase: finančni prispevki * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Uvedba nadzornih ukrepov za furanilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***II (glasovanje)
  5.7.Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I (glasovanje)
  5.8.Izmenjava informacij o novih psihoaktivnih snoveh, sistem zgodnjega opozarjanja na te snovi in postopek ocene tveganja zanje ***I (glasovanje)
  5.9.Skupna ribiška politika: izvajanje obveznosti iztovarjanja ***I (glasovanje)
  5.10.Obnovitev odobritve aktivne snovi glifosat (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  5.11.Odobritev gensko spremenjene koruze 1507 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  5.12.Odobritev gensko spremenjene soje 305423 x 40-3-2 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  5.13.Odobritev gensko spremenjene oljne ogrščice MON 88302 x Ms8 x Rf3 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  5.14.Predlog spremembe proračuna št. 5/2017: financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj in povečanje rezerve za nujno pomoč (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.15.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (glasovanje)
  5.16.Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU (glasovanje)
  5.17.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (glasovanje)
  5.18.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava Parlamenta
 11.Sestava odborov
 12.Delovni program Komisije za leto 2018 (razprava)
 13.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (razprava)
 16.Zaščita novinarjev in varstvo medijske svobode na Malti: primer Daphne Caruana Galizia (razprava)
 17.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (razprava)
 18.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (161 kb)  Seznam navzočih (62 kb)
 
Zapisnik (78 kb)  Seznam navzočih (11 kb)  Izidi glasovanja (48 kb)  Poimensko glasovanje (193 kb)
 
Zapisnik (248 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Izidi glasovanja (836 kb)  Poimensko glasovanje (3034 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov