Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0106(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0057/2017

Keskustelut :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Äänestykset :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0411

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

3. Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ***I - Schengenin rajasäännöstön muuttaminen rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli mietinnöt.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Milan Zver, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Monika Hohlmeier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel keskustelun kulusta, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge ja Željana Zovko.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus