Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0106(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0057/2017

Viták :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Szavazatok :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0411

Jegyzőkönyv
2017. október 25., Szerda - Strasbourg

3. Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása ***I – A Schengeni határellenőrzési kódex módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazásának tekintetében ***I (vita)
CRE

Jelentés az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Kudrycka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Milan Zver, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, független, Monika Hohlmeier (a BUDG bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, a vita lefolytatásával kapcsolatban, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Sógor Csaba és Szanyi Tibor.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .

Jogi nyilatkozat