Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 13. studenog 2017. - StrasbourgZavršno izdanje

13. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za prvu sjednicu u studenom 2017. (PE 613.258/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak
Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao prva točka u poslijepodnevnom dijelu sjednice dodaju izjave Vijeća i Komisije o potresu u Iraku i Iranu.

Govorio je Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je predstavio taj zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao druga točka u poslijepodnevnom dijelu sjednice dodaju izjave Vijeća i Komisije o prosvjedima, tj. tzv Crnom ponedjeljku u Južnoafričkoj Republici.

Govorila je Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je predstavila taj zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev kluba zastupnika EFDD-a da se kao druga točka dnevnog reda jutranjeg dijela sjednice u utorak dodaju izjave Vijeća i Komisije o stanju u Kataloniji. Slijedom toga, rasprava o izvješću naslovljenom „Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača” Izvješće: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (točka 15. PDOJ-a) trebala bi se prebaciti na utorak poslijepodne te bi se glasovalo u srijedu.

Govorili su: James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je predstavio taj zahtjev i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji se izjasnio protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (65 za, 241 protiv, 31 uzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se u poslijepodnevnom dijelu sjednice na dnevni red dodaju izjave Vijeća i Komisije o socijalnom stupu. Na kraju rasprave trebali bi biti podneseni prijedlozi rezolucija.

Govorili su: Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je predstavio taj zahtjev, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja se izjasnila protiv zahtjeva i predložila da se rasprava o toj temi održi u prosincu, i Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je potvrdio svoj inicijalni prijedlog.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (113 za, 193 protiv, 15 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a da se kao četvrta točka dnevnog reda u poslijepodnevnom dijelu sjednice doda izjava Komisije na temu odbijanja pristupa sudovima za ljudska prava zaposlenicima međunarodnih organizacija. Na kraju rasprave trebali bi biti podneseni prijedlozi rezolucija.

Govorio je Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je predstavio taj zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (52 za, 220 protiv, 42 uzdržana) Parlament je odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Pravna napomena