Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych w pierwszej sesji listopadowej 2017 r. (PE 613.258/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek
Wniosek grupy ENF o dodanie jako pierwszego punktu po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie trzęsienia ziemi w Iranie i Iraku.

Głos zabrał Franz Obermayr w imieniu grupy ENF i przedstawił wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ENF o wpisanie jako drugiego punktu po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie demonstracji „czarnego poniedziałku” w RPA.

Głos zabrała Janice Atkinson w imieniu grupy ENF i przedstawiła wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy EFDD o dodanie jako drugiego punktu obrad we wtorek przed południem oświadczeń Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Katalonii. W związku z tym debatę nad sprawozdaniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (sprawozdanie Olgi Sehnalovej - A8-0077/2017) (pkt 15 PDOJ) przeniesiono by na popołudnie, a głosowanie nad tym sprawozdaniem na środę.

Głos zabrali: James Carver w imieniu grupy EFDD, by przedstawić wniosek, i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który sprzeciwił się wnioskowi.

W GI (przy 65 głosach za, 241 głosach przeciw, 31 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie do porządku obrad we wtorek po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie filara socjalnego. Debatę miałoby zakończyć przedłożenie projektów rezolucji.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, by przedstawić wniosek, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która sprzeciwiła się wnioskowi i zaproponowała przeprowadzenie debaty w grudniu, oraz Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który podtrzymał wniosek.

W GE (przy 113 głosach za, 193 głosach przeciw i 15 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy EFDD o dodanie jako czwartego punktu obrad we wtorek po południu oświadczenia Komisji w sprawie uniemożliwiania pracownikom organizacji międzynarodowych dostępu do sądów rozpatrujących sprawy dotyczące praw człowieka, przy czym debatę miałoby zakończyć przedłożenie projektów rezolucji.

Głos zabrał Gerard Batten w imieniu grupy EFDD i przedstawił wniosek.

W AN (przy 52 głosach za, 220 głosach przeciw i 42 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna