Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0393(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0231/2017

Teksty złożone :

A8-0231/2017

Debaty :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0424

Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

14. Typologie terytorialne ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrey Novakov w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Franc Bogovič, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Tibora Szanyiego, Esther Herranz García i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Iskra Mihaylova.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 14.11.2017.

Informacja prawna