Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0050(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0338/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0338/2016

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0425

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Η Gesine Meissner παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Țapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Gesine Meissner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου