Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. listopadu 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

17. Pronásledování křesťanů ve světě (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pronásledování křesťanů ve světě (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili David Coburn a Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, která rovněž odpovědělá na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias a Steven Woolfe.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir a Mairead McGuinness.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.

Právní upozornění