Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras

17. Krikščionių persekiojimas pasaulyje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Krikščionių persekiojimas pasaulyje (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė David Coburn ir Arne Gericke), György Hölvényi, Francisco Assis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski), Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias ir Steven Woolfe.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides ir Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas