Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0148(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0077/2017

Teksty złożone :

A8-0077/2017

Debaty :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0426

Protokół
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg

3. Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Věra Jourová i Olga Sehnalová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 14.11.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.58.)

(Parlament zgromadził się z okazji wręczenia nagrody LUX)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna