Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2017

Predkladané texty :

A8-0077/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0426

Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

5.5. Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Vystúpenia:

Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, aby v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku požiadala, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred tým, ako sa bude hlasovať o predbežnej dohode, a Olga Sehnalová (spravodajkyňa) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 169, proti: 472, zdržali sa hlasovania: 33).

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0426)

Právne oznámenie